Uitgeverij Triage
Uitgeverij Triage

Uitgeverij Triage

Utjouwerij Triage

De Uitgeverij Triage is gevestigd in Fryslân, Nederland, Europa. Twee plaatsen staan voor ons werk centraal, namelijk Weidum en Garyp. Daar woont onze piepkleine creatieve, organisatorische en redactionele kern, bestaande uit Kees Klip, Saskia Kuitert en Klaas Jansma.

Ons werk bestaat uit digitaal verspreide en gedrukte content. We werken zowel voor eigen rekening als in opdracht. Beeld, vormgeving en tekst vormen daarbij een eenheid.
We zijn zeer verknocht aan tolerantie, democratie en een leefbare planeet. Daarin vinden we ons bestaansrecht. Wat daarmee in strijd is, of niet relevant, wordt door ons niet uitgegeven.

Triage betekent selectie en rangschikking, met als bijbetekenis voor koffie ‘het uitschot’. Het begrip kreeg een actuele betekenis tijdens de COVID-19 pandemie in 2020, toen in Italië bij de poort van een ziekenhuis al kansloze patiënten werden gescheiden van te behandelen lijders aan de ziekte. ‘Te goed om wei’ vinden wij voor ons werk een passende kwalificatie.

It Lytse Libben/Het Kleine Leven wordt als E-book in drie delen in het Fries uitgegeven

It Lytse Libben/Het Kleine Leven wordt als E-book in drie delen in het Fries uitgegeven
© Copyright 2024 - Uitgeverij Triage
Realisatie: